W A A R H E I D


mei 2020

Wat is het soms een uitdaging om te geloven dat God dichtbij is. Juist nu in moeilijke tijden van afstand houden en ziekte en moeite die daardoor ineens zo dichtbij komen.

Hoe mooi om op deze Hemelvaartsdag te lezen in Mattheüs over de laatste woorden van Jezus. Hij heeft een bemoedigende opdracht aan de leerlingen. Hij weet dat het moeilijk zal worden zonder Hem in hun midden door zichtbare aanwezigheid.

‘IK BEN’

‘Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld’
-Jezus in Matteus 28

En toch spreekt Jezus die woorden: ‘Ik ben met jullie alle dagen! Tot aan de voltooiing van de wereld.’

Wat liggen daar prachtige beloften in. Laat de woorden nog eens goed op je inwerken en besef dat die woorden nog steeds waar zijn.

Allereerst al die begin woorden: IK ben met jullie. IK BEN met jullie. De afgelopen weken mochten we denken aan het geschenk dat IK BEN ons geeft in zijn sterven en opstanding. We leven na Pasen we leven in vrijheid. En Hij is IK BEN die zich al aan Adam, Abraham, Jozua, Maria, Hannah … bekend maakte en dat blijft Hij doen ‘tot aan de voltooiing van de wereld’. Om te ontdekken hoe Hij is: duik in het boek vol van woorden van waarheid: Gods Woord de Bijbel waarin Hij zich zelf bekend maakt.

Ik ben met JULLIE, in de Bijbel hebben we kennis kunnen maken met de leerlingen die IK BEN hier aanspreekt. Prachtige mensen met unieke eigenschappen. Mensen met nare ervaringen, met fouten en gebreken waar ze op gewezen werden in liefde om gered te kunnen worden. En die JULLIE krijgen de opdracht om het goede nieuws, dé waarheid verder te verkondigen. Je herkent je vast wel in één van hen… 

Ik ben met jullie ALLE DAGEN. Hoe bijzonder is dat! ALLE DAGEN… de dag dat je geboren werd, de dag dat je leerde fietsen, de dag dat je gepest werd, de dag dat je hoorde dat je ernstig ziek bent, de dag dat je verliefd werd, de dag dat je vluchtte, de dag dat je je diploma kreeg, de dag dat je … en elk van die dagen is IK BEN met je. Mijn gebed is dat je het merken mag en uitstralen om anderen bij de IK BEN MET JULLIE te betrekken ALLE DAGEN!

Door genade

mogen wij de bruid van Christus zijn.

Bij tooi en tooien denk ik aan de woorden: wij zijn de bruid van Christus door het bloed van het Lam. En dat dit beeld al gebruikt wordt in het oude Israël door de profeet Jesaja en dat dit aan Johannes opnieuw wordt geopenbaard. 

Hoe geweldig zal dat zijn als we die VOLTOOIING van de wereld met Jezus die met ons zal zijn zullen beleven. Hoe mooi is het te geloven dat we daar elke dag een stapje dichterbij mogen zijn. Hoe genadig is het te weten en voelen hoe lief Hij ons heeft. Hoe hoopvol zullen dan ALLE DAGEN zijn.