J E Z U S D R A A I T Z I C H O M

Omdraaien

Petrus
ik, jij
wij verloochenen Jezus
liefde redt, heelt ons
genadig

Jezus
draait om
biddend hemelse Vader
Hij dient vol liefde
Petrus

Jezus
Draait om
Wat wij breken
Hij wordt gebroken voor
ons

Jezus
Draait om
wat ik breek
Hij is gebroken voor
mij

Jezus
draait om
biddend hemelse Vader
Hij dient vol liefde

Jezus
draait om
intens biddend verbonden
met wijsheid van Vader
Liefde

Jezus
draait zich
om biddend verbonden
met zijn hemelse Vader
Genadig

Genade
keert alles
om biddend verbonden
met zijn hemelse Vader
Jezus

Petrus
verbonden gezien
liefdevolle genade reddende
kracht die omdraait geneesheer
Jezus


gezien verbonden
liefdevolle genade reddende
kracht die omdraait geneesheer
Jezus

Leer zien wat Jezus kiest.

Dienend leiderschap
In verbinding met zijn Vader.
Ontvangen wij dat?
Voor onze gemeenschap?
Voor ons persoonlijk?
Genade.

Deze 40dagentijd kan een keer brengen.
Jezus draait zich om naar Petrus.
Heel persoonlijk bracht dat bewustwording.
Keerde het in Petrus alles om.

Jezus draait zich om naar mij.
Heel persoonlijk brengt dat bewustwording.
Keert Hij alles in mij om.

Jezus draait zich om naar …
Heel persoonlijk brengt dat bewustwording.
Keert Hij alles in … om.

Dat is meer dan omdenken…Jezus dienend leiden.
Dat is het werkelijk doen!


Geïnspireerd op Lucas 22 en al die andere momenten dat Jezus zich omdraaide en dat elke dag nog doet. (Lucas 22: 61) Zo kunnen we op de … onze namen invullen.
@cgkdeopenhof – 19 maart 2023

#verbinding #ruimte #40dagentijd #goedevrijdag #pasen

Z I J N

Met jezelf zijn?

#coach
#hsp
#sensitief
#scherpenzeel
#middennederland
#natuur
#brein
#jezus
#innerlijk
#wereld
#leef
#lief
#vrede
#vreugde


Kun jij dat… Met jezelf zijn?
Alleen zijn; zonder je ongemakkelijk of eenzaam te voelen.
Misschien is het helemaal logisch, gewoon en oké voor jou.
Het zou ook kunnen zijn dat het voor jou ongemakkelijk en onrustig is.


Zijn

Je kunt het op allerlei manieren benaderen.
Aanwezig zijn
Gezellig zijn
Samen zijn
Alleen zijn

Vaak hebben we het dan over dat we ‘met anderen zijn’.
Onze familie, vrienden, collega’s, klant of …
Soms kan het prettiger of gemakkelijker zijn om met de ander bezig te zijn
zodat we niet naar ons zelf hoeven te kijken.
Niet naar binnen hoeven te keren.

Misschien hebben we moeilijke ervaringen of gebeurtenissen doorstaan.
Heb je iets vreselijks gedaan waar je liever niet aan terug denkt.
Hoe kun je dan met jezelf zijn?
Dat is niet vol te houden en pijnlijk zelfs.
Daar blijven we dan liever ver vandaan.

Toch voelt ook dat samen zijn met de ander dan niet prettig, compleet of echt.
Wanneer we onvoldoende ruimte nemen om met onszelf te zijn
is het heel lastig om in verbinding en volledig aanwezig te zijn met de ander.

#coach
#hsp
#sensitief
#scherpenzeel
#middennederland
#natuur
#brein
#jezus
#God
#aanwezig
#beschikbaarIemand die daarin een inspirerend voorbeeld voor mij is, is Jezus.
Hij was in staat om 40dagen in de woestijn te zijn zonder anderen om zich heen.
In de wetenschap dat hij niet werkelijk eenzaam is.
Vlak daarvoor sprak God de woorden van liefde, vrede en leven over hem uit:
Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.
En God herhaalde deze woorden op een indrukwekkend moment op een hoge berg in Israel.
– Matteüs 3 – Matteüs 17 – Marcus 9 – 2 Petrus 1 –

En veel eerder in de Bijbel beschrijft God zichzelf aan Mozes en het volk Israel als:
“Ik ben die er zijn zal. Met deze naam wil ik aangeroepen worden door alle komende generaties.” Op dat moment doet God de belofte dat hij het volk zal bevrijden uit de ellende van Egypte. Hij leidt ze door de woestijn en brengt ze in het beloofde land.
– Exodus 3 –
Wat een fantastische verbinding met Jezus die wordt bekend gemaakt als Gods zoon en het moment dat Jezus zichzelf bekend maakt als Ik ben, beschreven in Johannes.

Hoe mooi is dat dat we die vreugde ook in onszelf mogen vinden wanneer we alleen zijn, niet omdat wij daar iets in verdienen maar door
de reiniging van het bloed,
de belofte dat de Heilige Geest in ons is uitgestort.
– Handelingen –

#coach
#hsp
#sensitief
#scherpenzeel
#middennederland
#natuur
#brein
#jezus
#zijn
#God

Wat een rust geeft dat.
Wat een kans is dat.
Om te zijn.
In je innerlijke wereld.
Om je innerlijke reis met God te maken.
Zodat je kunt zijn.


Zijn met wie ik ben.
Zijn met wie jij bent.

Om voluit te genieten van de talenten die in jou zijn gelegd.
Om voluit te leven vanuit de talenten die ik ontvangen heb,
Zodat we God er mee eren.

#coach
#hsp
#sensitief
#scherpenzeel
#middennederland
#natuur
#brein
#jezus
#puur
#samenHeb jij je momenten van zijn met God?
Heb jij je momenten van zijn met jezelf?
Zodat je puur kunt zijn in je contact met anderen?

Wat een voorrecht om in verbinding met God te gaan voor:
Volledig aanwezig zijn
Oprecht luisteren
Beschikbaar zijn

Zonder je eigen behoeften uit het oog te verliezen. Omdat je weet wat jij nodig hebt.
Omdat je zorgt dat je in vrede met jezelf kunt zijn.

Ga opzoek naar die talenten die God in jou heeft gelegd.
Om er zelf en met hem van te genieten.
Er van uit te delen aan anderen zodat zijn Naam geëerd wordt!


Best een uitdaging denk je misschien.
Voor mij in elk geval wel.
Tegelijkertijd helpt het om oefentijd en ruimte te nemen.
Samen daarover te spreken en je ervaringen te delen.

Zou je graag samen op pad gaan om dat te verkennen?
Welkom om vrijblijvend kennis te maken.
We kunnen veel van elkaar leren en ontvangen.

#coach
#hsp
#sensitief
#scherpenzeel
#middennederland
#natuur
#brein
#jezus

E M O T I E S

Emotie regulatie

-Aanpassen aan het normaal-

-In goede banen leiden-

Welke betekenis geef jij aan het woord regulatie? Hoe zou jij het vertalen voor jezelf?

#emotie #regulatie #coaching #scherpenzeel

Wanneer je een zoekopdracht geeft naar het woord regulatie kom je verschillende betekenissen tegen en vaak gaat het over ‘normaal’

‘Doe ff normaal!’ je roept het zomaar, in je verontwaardiging of ergernis…

Maar

Wat is normaal?

Wie bepaalt het normaal?

De betekenis in goede banen leiden spreekt mij meer aan.

Ook al valt er ook te discussiëren over wat goede banen dan zijn. Wat voor mij goed is kan voor jou heel anders zijn.

Toch hebben we allemaal behoefte aan de vaardigheid om onze emoties te reguleren.

#emotie #management

Komt het je wat vaag of zelfs zweverig over? Valt best mee; het is een gewoon proces dat in ons lichaam plaatsvindt. Om heel specifiek te zijn: dit gebeurt in ons brein. Vandaar wordt ons lichaam geactiveerd. Dat kan zijn: een glimlach, tranen, kippenvel of klamme handen. In beweging komen of juist verstarren. In een split seconden heeft ons brein de seintjes al doorgestuurd.

Wanneer we een gebeurtenis meemaken en er een gevoel opkomt treedt er een een heleboel in werking. De biologische processen en uitleg laat ik aan de experts op dat gebied.

Wanneer het gaat om het reguleren heb ik iets meer kennis. Gewoon mijn boerenverstand, net zoals jij en vele anderen om ons heen. De kennis en ervaring uit m’n pabo en leerkracht tijd: stuur maar eens een groep aan waar je met 30 kinderen van alles beleefd…

En allerlei boeken die ik voor m’n coach opleiding las en voor de dagelijkse praktijk nog steeds verslinden kan. Uiteindelijk komt het heel eenvoudig neer op:

Emoties erkennen… ze zijn er nou eenmaal.

Emoties verwoorden daarmee geven we ze bestaansrecht en kunnen we er iets mee.

Door te ontdekken welke behoefte er eigenlijk achter of onder zit.

En in die behoefte voorzien. Door zelf iets te doen met die behoefte of een verzoek te doen aan mensen in je omgeving.

Vraag om die knuffel én geef er een! Regel die tijd om samen te zijn. Neem een moment om dat compliment te ontvangen. Of doe jezelf een goed boek cadeau. Vraag een ander je even te helpen met die lastige klus.

Nu denk je misschien ‘makkelijk gezegd.’ Dat is ook zo. De realiteit kan soms echt complex zijn.

Tegelijkertijd houd ik er ook van om zaken te vereenvoudigen en terug te brengen naar de basis.

Heb jij daar behoefte aan? Van harte welkom voor een coachtraject! Neem vrijblijvend contact op voor een telefonische kennismaking.

Liefs. Maria

💎

Ps: er zijn soms ernstige beschadigingen ontstaan die we trauma kunnen noemen. Daar is specifieke begeleiding bij nodig. Dat is complexer dan emotie regulatie en voorzien in je behoeften. In mijn praktijk heb ik er aandacht voor en ik verwijs door indien nodig.

#coaching #hsp #emotie #gevoel

L E V E N in V O L H E I D

Ik ben de deur wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden, hij zal in en uit lopen en weidegrond vinden. Een die komt alleen om te roven, te slachten en vernietigen maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Johannes 10:10

Zo die laatste zin die raakt. Raakt diep de kern van Jezus komst. De kern van zijn leven. De kern van mijn leven.

Volheid

In de Joodse taal het Hebreeuws is 3 het getal van volheid, Goddelijke volheid.

Wanneer je daarin duikt en ontdekt hoe God in zijn reddingsplan, geschiedenis heeft geschreven met drie al vanaf het eerste begin.

Doordat hij Vader, Zoon en Geest is.

De mens schiep met lichaam, ziel en geest. Wij leven doordat we een hart, longen en hersenen hebben gekregen.

We zien drie in de symboliek van de duif die Noach drie keer uit laat vliegen en ook in de bouw van de tempel terug.

Volheid een woord om verder te onderzoeken. Een mooi en krachtige uitdaging voor de komende tijd.

Wat me ook bezig houdt was de vraag waar Jezus de klemtoon zou hebben gelegd in deze zin.

LEVEN te geven in al zijn volheid

Leven te GEVEN in al zijn volheid

Leven te geven IN al zijn volheid

Leven te geven in al ZIJN volheid

Leven te geven in al zijn VOLHEID

Wanneer ik elke zin bewust beluister. Duizelt het mij… wat een volledigheid kan Jezus brengen met een zin.

Die

Het woord

Het licht

Het brood

Het water

Het leven

Is

Ik bid je toe dat je die volheid deze kerst mag beleven en leven!

PS: wanneer je de volledige context meeleest in Johannes 10 is er nog veel meer moois te ontdekken en ontvangen…

Pak je momentje een deze dagen.

💎Be blessed

-vul je gedachten met waarheid-

L E V E N

Naar welk leven zie jij uit?
Wat staat er in je leven te ontspringen!
Of lijkt er weinig in je leven te genieten?

Advent een tijd om uit te zien
naar het leven dat licht, liefde,
vrede en hoop bracht in de wereld.
Heel persoonlijk in ons leven.
Heel groots en voor heel de wereld.

De afgelopen tijd mocht ik nadenken over ‘leven’.
Hoe God daarover spreekt in zijn woord.
Het woord dat leven is en geeft.
Het levenslicht dat hij is en geeft.
De levensweg die hij is.
Zodat we met hemels licht, de weg kunnen gaan in de wereld.
Het hier en nu voluit leven.


Om in dat licht te wandelen kunnen we ook rekenen op zijn voedsel voor ons denken ons hart en handelen. Jezus vertelt ons zelf dat hij het levende brood is.
Het brood dat leven geeft, zo spreekt het woord dat leven is.

Johannes 6 beschrijft een aantal indrukwekkende momenten van Jezus leven en dienstbaarheid aan in de eerste plaats zijn Vader.
En zijn Vader gaf hem de zorg voor al zijn schepselen op aarde.
Dus stelde Jezus zich in de tweede plaats dienend op naar alle mensen.Verschillende wijze mensen hebben hier prachtige dingen over geschreven.
Vandaag wil ik er vooral weinig of liever niets aan toevoegen.
Ik ga graag de uitnodiging aan
om te eten en te drinken van zijn vlees en bloed
Dat brood dat leven is en leven geeft.
De wijn die dorst lest
zoals alleen Jezus die de bron van levend water is kan geven!

Misschien wat bijzonder en niet wat je gewend bent in de tijd voor kerst …om naar Goede Vrijdag en Pasen vooruit te blikken. Maar ik kan niet niet anders dan over kerst heen zien naar Pasen, naar Pinksteren
Waar we de Geest van Leven uitgestort hebben gekregen in onze harten!

Vooruitblikken
Nog verder dan dat…
Naar het leven met hem nu en straks.
In zijn volledige ontsluierde aanwezigheid.

Laten we het leven vieren!
Het leven van onze Koning en Heer.
Vol eerbied en ontzag.
Vol verwachting naar wat hij geeft in het hier en nu!

Levensbrood
Leven
door zijn
Dood
Levensbrood

Met uitzicht
Op een eeuwig samen zijn
in liefde en leven
Rond de boom van leven.

Levensbrood
Leven
door zijn
Dood
Levensbrood

Hoe dankbaar
Dat wij dat nu al
Zullen proeven
Levensbrood
Levend water

Levensbrood
Leven
door zijn
Dood
Levensbrood

Laat je ook bemoedigen door de woorden uit
Johannes 6
Openbaring 22

W A A R D E

#waarde

‘Schat jij jezelf op waarde of ben je steeds opzoek naar succes?’

Hoe kijk jij er naar:
succes
waarde

Wat is voor jou belangrijk?

Succes in je baan
Succes in vriendschap
Succes in de liefde

Overal om ons heen worden de successen ons opgedrongen.
Een nog beter diploma, hogere positie in het bedrijf,
een gespierder lichaam en een vlot kapsel.
Zomaar zitten we midden in de race van succes
verdwalen we in het bos van meer en meer.

Deze uitspraak van Albert Einstein zette mij aan het denken:

“try not to be a person of success,
but rather try to be a person of value.”

Albert Einstein

Waar besteed ik mijn tijd aan.
Succesvol zijn of van waarde zijn?
Hoevaak denk ik dat mijn waarde afhankelijk is van mijn succes?

Ja ook ik maak me hier schuldig aan.
Zomaar ben ik de race van bewijzen en perfectionisme ingerold.
Regelmatig heb ik het nodig om in de spiegel te kijken.
Of me door een vriendin, zus of mijn man te laten spiegelen.
Wat ben ik ze dankbaar voor hun eerlijkheid!

Steeds weer besef ik me ook wat een geweldige spiegel de Bijbel voor mij is.
De spiegel die ik daar in mag zien is er een van genade, liefde en redding.
Wat geweldig dat onze waarde zit in Gods genade!

#liefde

Dankbaar

Ik ben een dankbaar mens.
Niet vanwege al m’n successen of hard werken om waarde toe te voegen.
Wel omdat mijn waarde zit in het feit dat ik Gods geliefde kind ben.

Hoe goed en nodig om dat elkaar regelmatig te helpen herinneren!
Dus ja ook jij!
Je bent een mens van waarde!
Daar hoef je niets voor te bereiken of bewijzen.
Je bent het waard om er te zijn.
En jouw zijn is veel waard.

#succes
#waarde

Wil je hierin groeien?
– Lees je Bijbel
– Bid om Gods nabijheid en wijsheid
– Oefen je vertrouwen
– Leef eruit!

Vind je dat lastig alleen?
Voel jij je verdwaald?
Een mooie gemeente/kerk/community kan daarin inspireren.
Een vriendschap, familieband of buur kan iemand zijn om het mee te delen.
Laat je bemoedigen door blogs van andere zoekers.
Soms is het fijn er met een coach over te spreken!
Check het aanbod eens om te kijken of ik wat voor je kan betekenen.


Lieve groet
Maria

K R A C H T

Krachtige talenten mogen de aandacht krijgen.

Jouw talenten en unieke manieren zijn je persoonlijke kracht.
Geef jij iemand de kans en daarmee toestemming om dat van je af te nemen?

#voluitleven

Met liefde moedig ik je aan ‘geef niemand de kans en toestemming om jouw je kracht af te nemen!’

Kun jij je die momenten nog herinneren? Dat je als kind zonder schaamte door de straat huppelde? Een liedje zong of een dansje door de kamer maakte? Je gewoon je talent gebruikte om te tekenen, met blokken te bouwen of hutten te maken?
Nam je beslissingen of was je vol ideeën? Maar werden die ideeën niet beantwoord of aan de kant geschoven…
Hoelang geleden is dat?

#stapinjekracht
Welk oordeel heb jij ervaren?

Wanneer de reactie of het oordeel van anderen belangrijk voor je zijn, kan het zomaar een hele tijd geleden zijn dat jij jouw talent vrij en krachtig in durfde te zetten.
Wanneer een ander je ooit heeft uitgelachen of een wenkbrauw optrok toen jij je ‘happydance’ deed… grote kans dat jij je ging inhouden of zelfs ermee gestopt bent.
Wat een gemis is dat.
Je hebt je energiegever weggedrukt en maakt geen gebruik van dat wat je kracht is. Je JOY is verdwenen. Hoog tijd om je verdriet en teleurstelling over de reactie in het verleden oprechte aandacht te geven.
Aandacht zodat je er daarna voor kunt zorgen dat je jouw talent weer vol vertrouwen in kunt zetten en krachtig je werk, hobby of sport kunt oppakken. Om met energie en kracht voluit te leven

Wie of wat heeft (on)bewust toestemming gekregen van jou! Met als effect dat jij je kracht weg stopt of weg laat lekken?

#leef
Heb jij die toestemming gegeven?

Wie of wat maakt dat jij je talent hebt begraven en niet met kracht het verschil kunt maken? Vaak onbewust geven we anderen al jaren de toestemming om ons talent en dat wat juist onze kracht is te onderdrukken en niet op te graven.

Wat is het bij jou geweest?
🤐Dat enen moment dat je idee werd genegeerd.
😏Die ene persoon die jouw happydance belachelijk maakte.
🫣Dat ongemakkelijke moment dat er niet om je grap gelachen werd.

Het is aan jou om die ‘toestemming’ te vervangen voor begrenzing. Zodat jij weer JOYful kunt leven!
👉🏾 ‘Dat wat toen ‘naar’ was, mag aandacht krijgen als verdriet en teleurstelling.’
👉🏾’Vanaf nu zal het niet meer de vreugde, het genieten en de kracht van de rest van mijn leven bepalen!’ 👉🏾’Dit is mijn nieuwe houding. Ik leef en geniet. Wie geniet er met mij mee?!’

Waar heb jij de grens te trekken? Welke toestemming zet jij stop. Neem de regie over jouw leven en talenten! Ga wandelen in jouw persoonlijke kracht. Ga voor JOY!

Hoog tijd om het concreet anders te leren doen!

Bij veranderen weten we dat het helpt om je wens in een concreet doel te formuleren en in kleine stapjes te oefenen. Beschrijf het als een leerdoel wat je graag wil gaan kunnen. (Tip: Niet wat je niet meer wilt doen)

Het vergroot je kans van slagen wanneer jij:

– in je omgeving vraagt jouw te steunen. – Voor jezelf elke dag inzichtelijk maakt wat er al lukt. Wat er geholpen heeft om dat voor elkaar te krijgen. – Om jezelf nog meer kans van slagen te geven is het handig om te bedenken wanneer je dit gaat proberen en het concreet te plannen.

Voorbeeld om je op weg te helpen: ik wil graag genieten zonder rem dat voel ik met mijn ‘happydance’. Maak je concreter; ik geniet door elke dag een dansje op de mat te maken als ik naar een afspraak ga of thuis kom. Elke dag is misschien niet haalbaar maar ik spreek af dat ik het in elke geval doe op maandag. Wie weet kan er na 2 weken een dag bij!
Ik help mijzelf door in de gang een foto van een dansend kind op te hangen. En ik vertel aan mijn vrienden dat ik dit doe om meer te genieten. Elke dag noteer ik in mijn agenda/dagboek/… of het gelukt is en welk liedje ik in mijn hoofd had. En ik geef mijn genieten elke dag een cijfer.

Mijn vrienden vraag ik welk liedje hun laat genieten en verleidt om hun happydance te doen. Dat inspireert mij en moedigt me aan.

Aan de slag veel plezier en kracht gewenst!

Heel veel plezier met jouw doel en persoonlijke manier om te genieten!Lastig om het concreet te maken? Welkom om dat samen te doen. We kunnen vrijblijvend kennismaken en als het klikt samen aan de slag gaan! Laat je gegevens achter via de contact button.

Wil jij samen aan de slag om je talenten in kaart te brengen? Te ontdekken welke activiteiten jouw energie geven? Neem contact op en laten we samen aan de slag gaan!

Lieve groet
Maria
💎

PS: inspiratie opgedaan in het boek van Ben Tiggelaar- de ladder
En een uitspraak van Eleonore Roosevelt – ‘No one can make you inferior without your consent.’

G E N I E T

#hsp #genieten #liefde #leven
#voluitleven

G E N I E T E N
zonder te wachten op vrijdag,
de zomer of liefde…
Hoe lastig kan dat zijn?
Niet afwachten tot alles perfect is of dat het naar jou toe komt.
Zelf de stap zetten om te leven, genieten en lief hebben.

Wanneer je hooggevoelig bent kun je verdwalen in piekeren en daardoor afwachten.
Hooggevoeligheid maakt ook dat je intens kunt genieten.
Het is steeds aan jou om daarin een persoonlijke keus te maken.

In het genieten ben je tegelijkertijd bewust van wat er naast het mooie
ook moeilijk is om je heen of in de wereld.
Daar mag je zeker erkenning aan geven.
Anders is die onrust als een bal die je onder water drukt.
En gaat je energie naar de druk en die bal
niet naar dat wat er te genieten is.

Hoe ga jij om met die keuze mogelijkheid?
Ga je voor bewust genieten?
Wacht je af tot het leven je overkomt?

Wanneer we als hooggevoelige mensen blijven afwachten
totdat het ons gaat gebeuren of overkomen
kan het akelig stil of juist onrustig in ons zijn.
Soms kunnen we hier en daar een gelukje hebben dat ons toevalt
maar genieten we er dan echt van?
Of overvalt het je dan
is het een ervaring waarvan je niet intens en betrokken geniet?

#leefvoluit


In alle eerlijkheid is het voor mij regelmatig een uitdaging om te kiezen voor dat waar ik van geniet.
Toch leer ik stap voor stap zelf te kiezen.
Niet af te wachten.
Niet te vergelijken met anderen.


Natuurlijk zijn er minder leuke zaken
waar ik verantwoordelijkheid voor te nemen heb.
Maar wanneer ik die goed afwissel
met activiteiten waar ik van geniet zijn ze prima uit te voeren.
Soms ontdek ik ook dat minder leuke dingen door een andere vorm
of manier leuker of makkelijker te doen zijn.


Zelf merk ik dat bewustwording hierin voor mij een sleutel is.
Wat kost mij energie en wat geeft energie?!
Hoe kan ik dat wat energie geeft erkennen in plaats van wegdrukken?
Hoe kan ik dat wat energie geeft meer ruimte geven en inzetten?
Wanneer dat afwisselend in beweging is dan kan ik meer dragen dan ik dacht.
En blijkt genieten en waar ik van geniet niet iets waar ik op wacht maar mijn keus.
Geniet ik van mijn bewuste keus!

GENIET

Geniet ik
in de ruimte van nu
in elke seizoen
in mijn leven
met wie mij lief is

Zo genieten zonder afwachten kan jij ook!
Wil jij jouw genieten in beeld brengen?
Wil jij ontdekken wat jouw energievreters en energiegevers zijn?

Wacht niet langer af
Kom zelf in actie.
Kies voor bewustwording.

Denk erover na en praat eens met vriendinnen of zussen over dit onderwerp.
Houd het eens een periode bij in een journal:
Wat genieten is voor jou of waar je op zit te wachten.
Het kan helpen om meer inzicht te krijgen.

Vind je het lastig om het zelf concreet op te pakken?
Neem gerust contact op voor een coachgesprek of coachtraject.
Ik maak gebruik van de aanpak van TotalBalance in 1 op 1 gesprekken aan tafel of wandelmomenten.
Kijk voor meer informatie bij mijn aanbod.

Mooie dag met jouw geniet moment.
Lieve groet
Maria

#leefuitliefde

L E E F

Jezus leeft!

Jij leeft! Ik leef!

Wij leven door, in, met hem die door de dood is gegaan en opgestaan door de kracht van God!

Dat is nauwelijks te vangen in woorden. Dat is niet half of een beetje leven. Op paasmorgen stond Jezus op uit de dood. Daar waar de vrouwen die hem als eerste ontmoeten van schrik op de grond knielen zegt Jezus ‘wees niet bang ga het vertellen aan de discipelen.’ Hier doet hij indirect de oproep: sta op! In navolging van mijn opstanding. En leef uit mijn leven. Deel het aan anderen uit.

Vrij van angst, recht op!

#vuljelevenmetliefde

Je mag een boodschap van leven, liefde en recht brengen. Ik was dood en ben levend en door mijn dood is er recht gedaan! De liefde van onze hemelse Vader is in mijn dood en nieuwe leven zichtbaar gemaakt.

Dat geeft ons alle ruimte en support om onze rug te rechten en overeind te blijven midden in het aardse onrecht wat we om ons heen ervaren. Dat poetst het niet weg. Maakt het niet klein of onbelangrijk. Het biedt ruimte en zorgt dat het een plaats mag hebben. Mag ‘zijn’. Het geeft ons de ruimte om, om recht te blijven bidden, vragen en strijden.

#vuljelevenmetleifde

Het nodigt me ook uit om in beweging te komen vanuit de opstandingskracht. Daar waar ik mijn bijdrage kan leveren aan recht, liefde, vrede en goedheid. Zodat door mij heen de vreugde van Jezus mag spreken als kracht voor elke dag, in elke nood.

Mooi Paasfeest toegewenst! Jezus leeft, halleluja!

Dank je wel voor het samen optrekken deze #40dagentijd. Geniet van toeleven naar #Pinksteren!

Vul je leven met liefde! Zegen toe gebeden.

Maria

💎

G O E D E V R I J D A G

Waar denk jij aan bij ‘goed’, wat roept het bij je op? Wanneer gebruik je het woord?

#vuljelevenmetliefde

Goed kan in elke context anders zijn en gebruikt worden. In verschillende situaties en voor diverse betekenissen te gebruiken. Zelf vind ik dat boeiend en bij Goede Vrijdag denk ik dan ook aan die diversiteit.

Niet het vele is goed maar het goede is veel. Een verouderd spreekwoord en toch een woord dat krachtig spreekt.

Je kunt het koppelen aan bezit en aan goed doen of goed zijn. Tevreden en gelukkig zijn met dat wat in het nu is. Of uitleggen als: leef zoals het hoort. Dan merk ik bij mij de vraag op: wat is dan goed en wie kan dat dan bepalen? Wat is dan zoals het ‘hoort’.

#vuljelevenmetliefde

Deze 40dagentijd nodigt mij opnieuw uit om dan niet te stoppen bij mijn menselijke gedachten. En verder te kijken en ontdekken.

Jezus deed en doet ons goed. Dat kan ik alleen maar ontvangen en zelfs dat is een uitdaging. Genade zo overweldigend en diepgaand. Daar zijn geen complete en alles omvattende woorden voor. Gelukkig staan er prachtige gedeelten, liederen en gedachten in de Bijbel die ons helpen er vorm aan te geven.

#vuljelevenmetliefde

Een goede vrijdag toegebeden! Dat het een Goede Vrijdag mag zijn waar je Jezus liefde, goedheid en vrede zal ontvangen. Wat mij betreft niet iets om vast te grijpen tussen onze vuisten of iets wat we kunnen dragen op onze rug. Geen bezit dat we op kunnen eisen.

#vuljelevenmetliefde

Het is Goddelijk, zal in al zijn veelheid stromen als levend water, onze wortels voeden zodat we vrucht kunnen dragen en anderen kunnen voeden met dit geestelijk goed.

Zegen en lieve groet

Maria

Inspiratie bij ‘goed’ kun je lezen in – Genesis 1 – Deuteronomium 6 – Psalm 36 – Matteüs 5 – Romeinen 12 – Galaten 5