J E Z U S D R A A I T Z I C H O M

Omdraaien

Petrus
ik, jij
wij verloochenen Jezus
liefde redt, heelt ons
genadig

Jezus
draait om
biddend hemelse Vader
Hij dient vol liefde
Petrus

Jezus
Draait om
Wat wij breken
Hij wordt gebroken voor
ons

Jezus
Draait om
wat ik breek
Hij is gebroken voor
mij

Jezus
draait om
biddend hemelse Vader
Hij dient vol liefde

Jezus
draait om
intens biddend verbonden
met wijsheid van Vader
Liefde

Jezus
draait zich
om biddend verbonden
met zijn hemelse Vader
Genadig

Genade
keert alles
om biddend verbonden
met zijn hemelse Vader
Jezus

Petrus
verbonden gezien
liefdevolle genade reddende
kracht die omdraait geneesheer
Jezus


gezien verbonden
liefdevolle genade reddende
kracht die omdraait geneesheer
Jezus

Leer zien wat Jezus kiest.

Dienend leiderschap
In verbinding met zijn Vader.
Ontvangen wij dat?
Voor onze gemeenschap?
Voor ons persoonlijk?
Genade.

Deze 40dagentijd kan een keer brengen.
Jezus draait zich om naar Petrus.
Heel persoonlijk bracht dat bewustwording.
Keerde het in Petrus alles om.

Jezus draait zich om naar mij.
Heel persoonlijk brengt dat bewustwording.
Keert Hij alles in mij om.

Jezus draait zich om naar …
Heel persoonlijk brengt dat bewustwording.
Keert Hij alles in … om.

Dat is meer dan omdenken…Jezus dienend leiden.
Dat is het werkelijk doen!


Geïnspireerd op Lucas 22 en al die andere momenten dat Jezus zich omdraaide en dat elke dag nog doet. (Lucas 22: 61) Zo kunnen we op de … onze namen invullen.
@cgkdeopenhof – 19 maart 2023

#verbinding #ruimte #40dagentijd #goedevrijdag #pasen

Gepubliceerd door

coachjebrein

Coaching voor kinderen, tieners, pubers en volwassenen. Gericht op leren, grip op je eigen keuzes en plannen. Welkom bij coach je brein!