Z I J N

Met jezelf zijn?

#coach
#hsp
#sensitief
#scherpenzeel
#middennederland
#natuur
#brein
#jezus
#innerlijk
#wereld
#leef
#lief
#vrede
#vreugde


Kun jij dat… Met jezelf zijn?
Alleen zijn; zonder je ongemakkelijk of eenzaam te voelen.
Misschien is het helemaal logisch, gewoon en oké voor jou.
Het zou ook kunnen zijn dat het voor jou ongemakkelijk en onrustig is.


Zijn

Je kunt het op allerlei manieren benaderen.
Aanwezig zijn
Gezellig zijn
Samen zijn
Alleen zijn

Vaak hebben we het dan over dat we ‘met anderen zijn’.
Onze familie, vrienden, collega’s, klant of …
Soms kan het prettiger of gemakkelijker zijn om met de ander bezig te zijn
zodat we niet naar ons zelf hoeven te kijken.
Niet naar binnen hoeven te keren.

Misschien hebben we moeilijke ervaringen of gebeurtenissen doorstaan.
Heb je iets vreselijks gedaan waar je liever niet aan terug denkt.
Hoe kun je dan met jezelf zijn?
Dat is niet vol te houden en pijnlijk zelfs.
Daar blijven we dan liever ver vandaan.

Toch voelt ook dat samen zijn met de ander dan niet prettig, compleet of echt.
Wanneer we onvoldoende ruimte nemen om met onszelf te zijn
is het heel lastig om in verbinding en volledig aanwezig te zijn met de ander.

#coach
#hsp
#sensitief
#scherpenzeel
#middennederland
#natuur
#brein
#jezus
#God
#aanwezig
#beschikbaarIemand die daarin een inspirerend voorbeeld voor mij is, is Jezus.
Hij was in staat om 40dagen in de woestijn te zijn zonder anderen om zich heen.
In de wetenschap dat hij niet werkelijk eenzaam is.
Vlak daarvoor sprak God de woorden van liefde, vrede en leven over hem uit:
Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.
En God herhaalde deze woorden op een indrukwekkend moment op een hoge berg in Israel.
– Matteüs 3 – Matteüs 17 – Marcus 9 – 2 Petrus 1 –

En veel eerder in de Bijbel beschrijft God zichzelf aan Mozes en het volk Israel als:
“Ik ben die er zijn zal. Met deze naam wil ik aangeroepen worden door alle komende generaties.” Op dat moment doet God de belofte dat hij het volk zal bevrijden uit de ellende van Egypte. Hij leidt ze door de woestijn en brengt ze in het beloofde land.
– Exodus 3 –
Wat een fantastische verbinding met Jezus die wordt bekend gemaakt als Gods zoon en het moment dat Jezus zichzelf bekend maakt als Ik ben, beschreven in Johannes.

Hoe mooi is dat dat we die vreugde ook in onszelf mogen vinden wanneer we alleen zijn, niet omdat wij daar iets in verdienen maar door
de reiniging van het bloed,
de belofte dat de Heilige Geest in ons is uitgestort.
– Handelingen –

#coach
#hsp
#sensitief
#scherpenzeel
#middennederland
#natuur
#brein
#jezus
#zijn
#God

Wat een rust geeft dat.
Wat een kans is dat.
Om te zijn.
In je innerlijke wereld.
Om je innerlijke reis met God te maken.
Zodat je kunt zijn.


Zijn met wie ik ben.
Zijn met wie jij bent.

Om voluit te genieten van de talenten die in jou zijn gelegd.
Om voluit te leven vanuit de talenten die ik ontvangen heb,
Zodat we God er mee eren.

#coach
#hsp
#sensitief
#scherpenzeel
#middennederland
#natuur
#brein
#jezus
#puur
#samenHeb jij je momenten van zijn met God?
Heb jij je momenten van zijn met jezelf?
Zodat je puur kunt zijn in je contact met anderen?

Wat een voorrecht om in verbinding met God te gaan voor:
Volledig aanwezig zijn
Oprecht luisteren
Beschikbaar zijn

Zonder je eigen behoeften uit het oog te verliezen. Omdat je weet wat jij nodig hebt.
Omdat je zorgt dat je in vrede met jezelf kunt zijn.

Ga opzoek naar die talenten die God in jou heeft gelegd.
Om er zelf en met hem van te genieten.
Er van uit te delen aan anderen zodat zijn Naam geëerd wordt!


Best een uitdaging denk je misschien.
Voor mij in elk geval wel.
Tegelijkertijd helpt het om oefentijd en ruimte te nemen.
Samen daarover te spreken en je ervaringen te delen.

Zou je graag samen op pad gaan om dat te verkennen?
Welkom om vrijblijvend kennis te maken.
We kunnen veel van elkaar leren en ontvangen.

#coach
#hsp
#sensitief
#scherpenzeel
#middennederland
#natuur
#brein
#jezus

Gepubliceerd door

coachjebrein

Coaching voor kinderen, tieners, pubers en volwassenen. Gericht op leren, grip op je eigen keuzes en plannen. Welkom bij coach je brein!