R U I M T E

Schuldbelijdenis, boete doen en berouw tonen
in en binnen de ruimte van genade…

#vuljelevenmetliefde

Na de eerste dagen van deze 40dagentijd die startte met Aswoensdag een aantal gedachten en mogelijkheden
Voor jouw stille tijd die ik graag met je deel:

Een rauwe realiteit dat “wij stof zijn en tot stof terug zullen keren”
zoals ons gezegd na de zondeval in Genesis 3:19,
is van zo’n indrukwekkende betekenis geworden doordat Jezus ons daarin is voorgegaan en voor alle mensen ooit, deze weg is gegaan.

Hij werd mens en heeft zich aan het kruis laten nagelen om de verterende dood te sterven.
Dat maakte hem tot as en daarmee ons ook… In zijn opstanding delen we ook in hét leven!

We kunnen dit vol vertrouwen zeggen omdat we de woorden van Paulus na mogen zeggen:

“Omdat we ervan overtuigd zijn dat een mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mesen zijn gestorven… Daarom ook is iemand die een is met Christus, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.” 2 Korintiërs 5:14-18

Dat opent de ruimte, van genade om in alle vertrouwen mijn fouten te erkennen.
Dan zal ik in alle veiligheid mijn hart uitstorten.
Dan zal ik in volle overgave op genade en vergeving rekenen.

#vuljelevenmeiefde

Ik

Jij

Wij

In de ruimte

van genade

Alles

Nieuw

Bevrijd

Herboren


Wil je tools om een moment van bewustwording vorm te geven? Hieronder volgt een makkelijk te gebruiken lijst van psalmen en liederen om je bewust te maken en open te stellen voor berouw en vergeving

Psalm 51

Aan de tafel van genade, liefde en leven in Jezus nabijheid zijn.


Aan de voet van het kruis is genade en liefde
in al zijn volheid zichtbaar geworden.
Ontvang het met open handen voor jouw hart!
https://youtu.be/ORyXT2ZRwUE

Vraag om nieuw leven vanuit de overtuiging dat alleen God
ons hart en denken kan en zal vernieuwen.

Bemoediging vanuit God de Vader. Hij heeft het eerste en laatste woord. Begin en einde is in zijn hand hij is Alpha&Omega
https://youtu.be/LKGJAP6HJcw

Ik wens je een mooie 40dagentijd.

Benieuwd hoe jij daar vorm aan geeft! Wat jou raakt en vernieuwd! #deel en maak gebruik van: #vuljelevenmetliefde

Gepubliceerd door

coachjebrein

Coaching voor kinderen, tieners, pubers en volwassenen. Gericht op leren, grip op je eigen keuzes en plannen. Welkom bij coach je brein!